Urusan jual rumah atau pun beli rumah, bukan lah hanya melibatkan pemilik rumah dan pembeli rumah sahaja.

Urusan jual beli rumah juga melibatkan beberapa pihak. Di antara nya adalah Banker, Lawyers, Pihak Berkuasa tempatan dan banyak lagi.

Bukan setakat jual beli begitu sahaja, integriti di dalam sebarang urusan juga perlu di kawal selia.

Maksud nya, proses perundangan perlu di patuhi.

Selain daripada itu, proses2 pengiklanan juga salah satu faktor yang paling penting.

Jika rumah Projek Developer. Perunding Hartanah juga di antara individu yang memainkan peranan penting.

Perunding Hartanah, menjadi nadi penyambung di antara beberapa pihak. Ke sana ke sini, mereka bergerak dan pergi kepada semua pihak yang berkenaan.

Perunding Hartanah, menaiki kereta pergi ke tempat pemilik, pemaju.

Perunding Hartanah, pergi berjumpa pembeli.

Perunding Hartanah pergi berjumpa banker.

Perunding Hartanah pergi berjumpa Lawyer.

Perunding Hartanah pergi buat carian.

Semua nya untuk memanfaatkan proses jual beli terlaksana.